Zoznam citovanej literatúry

Citát č.1: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.10
Citát č.2: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.10
Citát č.3: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.9
Citát č.4: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.31
Citát č.5: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.32
Citát č.6: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.32
Citát č.7: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.30
Citát č.8: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.30
Citát č.9: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.27
Citát č.10: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.27
Citát č.11: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.32
Citát č.12: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.47
Citát č.13: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.15
Citát č.14: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.37
Citát č.15: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.37
Citát č.16: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.54
Citát č.17: F36eldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.36
Citát č.18: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.39
Citát č.19: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.55
Citát č.20: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.53
Citát č.21: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.29
Citát č.22: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.15
Citát č.23: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.57
Citát č.24: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.12
Citát č.25: Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982 str.34