Bibliografia

1.Feldek, Ľ.: Sofokles Antigona. Bratislava, Tatran 1982
2.Janoviak, J.: Život a kultúra v antickom Ríme. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969
3.Kolektív autorov: Sofokles Antigona. Martin, Severoslovenské tlačiarne 19883.
4.Kuhn, I.: Grécko. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1956
5.Thomson, G.: Aischylos a Atény. Praha, Nakladateľstvo rovnosť 1952
6.Zamarovský, V.: Bohovia a hrdinovia antických bájí. Bratislava, Mladé letá 1980
7.Žemberová, V.: Dejiny literatúry a literárne vzdelanie. Prešov, Slovaconctakt 1998