Kompozícia

Tragédia bola rozdelená starovekým mysliteľom Aristotelom do piatich častí. Sú to konkrétne: expozícia, kolízia, kríza, peripetia a katastrofa.

EXPOZÍCIA
Je úvodná časť, v ktorej je čitateľ uvedený do doby a miesta deja a je oboznamovaný s charaktermi hlavných postáv.

Prológ

Antigona oboznamuje Isménu so svojím smelým plánom. Chce pochovať mŕtve telo brata Polyneika, ktorému bol odoprený pohreb so všetkými poctami. Isména so strachu pred trestom odmietne pomôcť sestre.

1.Dejstvo

Kreón zvoláva mimoriadne zhromaždenie, kde chce vyhlásiť svoje rozhodnutie. Hrdinského obrancu vlasti Eteokla pochovajú so všetkými poctami ako hrdinu, avšak telo vlastizradcu Polyneika zohavia psy a dravé vtáky. Vtom prichádza strážca so strašnou novinou. Niekto napriek všetkým zákazom pochoval hrdinu mŕtvolu aj s príslušnými obradmi.

KOLÍZIA
Dej sa začína zauzľovať, graduje sa napätie, nastáva udalosť s rozhodujúcim vplyvom na vývin a priebeh deja. 

2.Dejstvo

Strážca privádza Antigonu a pred Kreontom ju obviní z pochovania zradcu Polyneika. Kreón uvalí na Antigonu krutí trest.
 

KRÍZA
Vyvrcholenie deja.

3.Dejstvo

Za Kreontom prichádza jeho syn Haimón a pokúša sa obmäkčiť otcovo srdce a presvedčiť ho, aby Antigone daroval život. Pre svoju tvrdohlavosť Kreón odmieta a Haimón nahnevane odchádza.


PERIPETIA

Nastáva neočakávaný obrat deja.

4.Dejstvo

Antigona sa blíži k hrobke a napriek svojej odvahe a hrdosti v posledných chvíľach svojho života začína ľutovať a narieka nad stratou svojho života v tak mladom veku.

ASTROFA
Dochádza k tragickému riešeniu konfliktu.

5.Dejstvo

Veštec Teiresias vyzýva Kreonta k rozvážnosti. Po výmene názorov veští nahnevaný starec nešťastie. Pod jeho vplyvom Kreón ustupuje a rozhodne sa vyslobodiť Antigonu.
 

Epilóg

Posol prináša správu, že Antigona i Haimón sú mŕtvy. Tragická smrť prinúti aj Haimonovu matku Eurydiku vziať si život.

Hlavná myšlienka
Idea tohto tragického diela je boj Antigona za spravodlivosť a morálne presvedčenie.