Problémy v diele

LÁSKA verzus MOC
Je to hlavný problém diela, okolo ktorého sa odvíja dej. V príbehu je znázornený konfliktom medzi Atigonou a Kreontom. Antigona obhajuje morálne zákony a neriadenia svojho srdca a svedomia, pričom kladie dôraz na lásku a rodinný cit. Kreón predstavuje moc a vynútenú autoritu. Reprezentuje tu ľudské vlastnosti, ktoré nie vždy rešpektujú základné ľudské hodnoty. Napriek tomu, že správny postoj má Antigona, svoje presvedčenie presadí Kreón. Z toho vidíme, že nie všetko, čo nám je podávané „zhora“ od predstaviteľov pozemského zákona, je správne aj po morálnej stránke.

ODVAHA verzus STRACH
Ďalší problém diela je vykreslený na konflikte medzi Antigonou a Isménou. Obe vyznávali tie isté hodnoty, obe ľúbili svojich bratov. Isméne však chýbala Antigonina odvaha. Antigona bojovala za svoje presvedčenie, ale Isména sa zo strachu pred trestom podriadila vôli obce. Z tohto problému vyplýva, že nestačí mať len dobré presvedčenie, ale treba mať aj odvahu na jeho realizáciu.

ŠTÁT verzus POSPOLITOSŤ
Tento problém sa rozvíja na pozadí Kreontovho postoja k ľudu. Kreón zastáva názor, že panovník je aj majiteľ krajiny. Myslí si, že všetci ľudia musia a aj súhlasia s jeho názormi. Antigona mu to vyvracia a tvrdí, že ľud stojí za ním len zo strachu.

„Títo všetci by mi dali za pravdu, no strach im zviazal jazyk.
To len tyranovi žičí šťastie okrem iného i v tom, že môže
hovoriť a robiť čo si zmyslí.“ 21

Tu sa nám ponúka téza, že hlavný predstaviteľ štátu nie je jeho majiteľ.