Sofokles – tvorba

Počas svojho života napísal Sofokles 123 diel, čím prekonal všetkých predchádzajúcich tvorcov. Z jeho rozsiahlej tvorby sa nám zachovalo lem 7 tragédií: Antigona, Kráľ Oidipus,
Oidipus na Kolóne, Elektra, Filoktétes, Trachýňanky a Aiás.

AIÁS
Aiás Telemónovec, urazený prisúdením Achillových zbraní Odyseovi, chce v hneve pobiť Achajských vodcov. Aténa však spôsobí, že v šialenstve pobije ovce. Keď sa preberie, pochopí, ako sa zosmiešnil. Zvyknutý na česť a slávu hľadá východisko v samovražde.

TRACHÝŇANKY
Vracajúci sa Hérakles posiela napred svoju milenku Iolé. Jeho žena Déianeira mu posiela šatku napustenú krvou kentaura Nessa, vraj so zázračnou mocou. Chce totiž, získať naspäť jeho lásku. Zisťuje, že bola oklamaná a krv je jedovatá. Z hrôzy spácha Déianeira samovraždu, zatiaľ čo Hérakles umiera v ukrutných bolestiach.

ANTIGONA
Antigona pochováva brata Polyneika, napriek vladárovým zákazom. Je uväznená, obesí sa, Kreontov syn i manželka spáchajú samovraždu. V tragédií proti sebe stojí ľudský a božský zákon.

OIDIPUS NA KOLÓNE
Po dlhom putovaní prichádza Oidypus do Attiky na Kolónus. Sprevádza ho Antigona. Je mu odpustené a umiera. Ochraňuje Atény ako Héros.

ELEKTRA
Elektra je dcéra zavraždeného kráľa Agamemnóna. Nepodvolí sa novým pánom, prichádza spravodlivá pomsta. Je odhodlaná uskutočniť ju v kritickom okamihu aj sama.