Sofokles – životopis

Narodil sa okolo roku 496 pred n.l. v Kolós Hippos pri Aténach. Bol synom zámožného majiteľa podniku na výrobu zbraní. Získal veľmi dobré vzdelanie v oblasti múzických umení, a to hlavne vďaka otcovmu postaveniu. V roku 468 pred n.l. sa preslávil ako dramatický autor. Zvíťazil vtedy so svojou hrou Triptolómos v dramatickej súťaži nad slávnym dramatikom Aischylom. Po tomto úspechu sa umiestňoval najčastejšie na prvom, prinajhoršom na druhom mieste. Stal sa obľúbeným autorom aténskeho publika. Vo svojich prvých hrách pôsobil aj ako herec. Kvôli svojmu slabému hlasu však podľa starovekej tradície prestal hrať.
Pretože mal veľký záujem o jednotlivé dramatické postavy, rozšíril zbor z 12 členov na 15. Jeho účinkovanie považoval za príťaž, a tak súčastne obmedzil jeho vystúpenia. Zbor sa tak stal zrkadlom Sofoklových myšlienok. Na javisku zaviedol tretieho herca a opustil formu trilógií. Týmto dosiahol väčšiu dramatickosť hier. Sofokles vraj zaviedol aj maľované kulisy. Svoje zmeny obhajoval v spise Peri tú chorú.
Bol oddaným Aténčanom. Z lásky k svojmu mestu odmietol všetky pozvania do iných miest. Atény ho z úcty k jeho osobnosti vymenovali do mnohých významných pozícií. Bol vysoko postaveným členom pokladníkov Aténskej ríše, patril medzi desať stratégov- najvyšších vojenských úradníkov. Keď mal 83 rokov bol zvolený do kolégia probúlov, ktorí mali mimoriadnu moc. Vo svojom živote sa zaoberal mnohostrannou činnosťou. Nielenže bol neobyčajne nadaný a plodný dramatik, ale presadil sa aj ako športovec, hudobník, politik, kňaz i vojak.
Sofokles mal aristokratický pôvod, čo poznačilo aj jeho svetonázor. Aktívne podporoval protidemokratickú ústavu, obmedzujúcu v posledných rokoch Peloponézskej vojny volebné práva aténskych občanov. Jeho konzervatizmus je viditeľný aj na jeho vzťahu k ženám a otrokom.
Keď roku 406 pred n.l. Sofokles zomrel v Aténach bol uctievaný ako héros Devión.